Bording KFUM Håndbolds bestyrelse

 • Klubben ledes af en bestyrelse på 5-7 medlemmer.
 • Bestyrelsens medlemmer vælger på generalforsamlingen for en periode på 2 år. Endvidere vælges hver år 2 suppleanter.
 • Bestyrelse konstituerer sig hvert år med formand, næstformand, kasserer og sekretær.
 • Bestyrelsen er bemyndiget til at nedsætte div. Underudvalg, såsom ungdomsudvalg, festudvalg, økonomiudvalg o. lign.
 • Der føres protokol over bestyrelsesmøderne og generalforsamling.
 • Der kan nedsættes forskellige udvalg, såsom festudvalg, materialevalg, økonomiudvalg o. lign.
 • I tilfælde af, at der oprettes nye afdelinger med selvstændige bestyrelser, kan formændene og næstformændene for disse optages i hovedbestyrelsen i stedet for de på generalforsamlingen valgte medlemmer. Hovedbestyrelsen kan evt. udvides til 9 medlemmer.
 • Klubben tegnes af hovedbestyrelsens formand, eller i dennes fravær af næstformanden, sammen med et bestyrelsesmedlem.
 • Bestyrelsen kan bemyndige kassereren til at udstede checks, girokort samt kvitteringer vedrørende løbende sager i driftsmæssigt henseende.
 • Klubben regnskabsår er fra 01-01 til den 31-12. Hovedbestyrelsen er ansvarlig for klubben økonomi. Ungdomsbestyrelse kan dog inden for rammer fastsat af hovedbestyrelsen administrere en del af klubbens midler.
 • Bestyrelserne skal sørge for, at klubbens arbejdsområde ikke alene bliver idrætslige, men også kommer til at omfatte møder, fester, stævner, rejser og klubaftner, som kan fremme kammeratskaber og sammenholdet i klubben.

Læs om klubbens vedtægter her.

FunktionNavnMobilMail
Bestyrelsesmedlem | FormandNick Oversø40617605no@bordingkfum.dk
Bestyrelsesmedlem | NæstformandCamilla Graversgaard23277643graversgaard1@gmail.com
Bestyrelsesmedlem | SekretærSimone Henriksen23720474simone.henriksen@yahoo.dk
Bestyrelsesmedlem | KassérCarina Märcher Rytter40421814cmrytter@gmail.com
BestyrelsesmedlemJessie Rundstrøm23739151rundstrom74@hotmail.com
BestyrelsesmedlemNick Persen30101050npersen@gmail.com